fbpx

Doświadczony specjalista chirurgii stomatologicznej

Wieloletnie doświadczenie w leczeniu najtrudniejszych przypadków

Profilaktyka onkologiczna i zabiegi eliminujące zmiany nowotworopodobne

Zabiegi minimalnie inwazyjne, wspomagane m.in. osoczem bogatopłytkowym

Piezochirurgia, znieczulenie komputerowe i inna aparatura redukująca ból

Doświadczony specjalista chirurgii stomatologicznej

Wieloletnie doświadczenie w leczeniu najtrudniejszych przypadków

Profilaktyka onkologiczna i zabiegi eliminujące zmiany nowotworopodobne

Zabiegi minimalnie inwazyjne wspomagane m.in. zaopatrzeniem osoczem bogatopłytkowym

Piezochirurgia, znieczulenie komputerowe i inna aparatura redukująca ból

Chirurg stomatolog w naszej klinice pracuje w specjalnie przystosowanej do zabiegów chirurgicznych sali spełniającej najwyższe standardy aseptyki i antyseptyki. Pozwala to nam na przeprowadzanie nawet najbardziej skomplikowanych operacji stomatologicznych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa Pacjenta.

Wykorzystanie przy zabiegach zaawansowanych technologicznie piezoelektrycznych narzędzi sprawia, że chirurgia stomatologiczna w klinice Freshmedica jest minimalnie inwazyjna. Dodatkowo pełen komfort niesie Pacjentowi nasze nowoczesne znieczulenie komputerowe, a w razie potrzeby – znieczulenie ogólne.

Chirurg stomatolog – czym się zajmuje?

Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która łączy w sobie stomatologię i chirurgię. Chirurg stomatolog specjalizuje się więc w operacyjnym leczeniu jamy ustnej – w tym języka, szczęki i żuchwy.

Najczęściej wykonywane są zabiegi odsłaniania i ekstrakcji zębów zatrzymanych w kości, ekstrakcji ósemek, a także wszelkie zabiegi mające na celu przygotować Pacjenta do leczenia protetycznego.

Czy jeszcze zajmuje się chirurg stomatolog?

  • wstawianiem wszczepów zębowych (implantów)
  • pobieraniem wycinków do badania histopatologicznego
  • usuwaniem zmian o charakterze łagodnym, a także niektórych zmian złośliwych
  • usuwaniem zniszczonych lub zainfekowanych korzeni zębowych
  • leczeniem ropni, przetok oraz chorób ślinianek
  • odbarczaniem i wyłuszczaniem torbieli
  • nacinaniem języka oraz więzadeł
  • sterowaną odbudową kości wyrostka zębodołowego

Zabiegi chirurgii stomatologicznej

Wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii dentystycznej wykonuje u nas doświadczony chirurg stomatolog z zastosowaniem najnowszych rozwiązań stomatologicznych. W leczeniu stosujemy m.in. wspomaganie gojenia się ran materiałem własnym Pacjenta – dzięki uprzedniemu pobraniu próbki krwi i wykorzystaniu nowoczesnej wirówki PRF.

Przy augmentacji (sterowanej odbudowie kości) będącej częstym elementem leczenia implantologicznego mamy możliwość wykorzystać własny materiał kościozastępczy Pacjenta, np. w postaci usuniętego zęba. Jego przekształcenie na wartościową tkankę uzyskujemy dzięki właściwemu opracowaniu z wykorzystaniem m.in. takich nowoczesnych narzędzi, jak Kometa Bio. Powstały w ten sposób materiał jest najlepszym biozgodnie augmentatem do poprawy warunków kostnych Pacjenta, a co za tym idzie – do utrzymania przyszłych implantów.

Chirurgiczne usuwanie ósemki – jak wygląda?

Przed przystąpieniem do zabiegu chirurg stomatolog podaje Pacjentowi środek znieczulający za pomocą systemu sterowanego komputerem – jest one wyjątkowo komfortowe dla Pacjenta, ponieważ nie powoduje rozpierania tkanek. W razie potrzeby mamy również możliwość poddania Pacjenta narkozie – dysponujemy pełnym zapleczem anestezjologicznym wraz z wykwalifikowanym personelem.

W zależności od warunków panujących w jamie ustnej, zabieg ekstrakcji może przebiegać nieco inaczej. W przypadku wyrzniętej ósemki w szczęce wydostanie jej z zębodołu wymaga jedynie rozchwiania jej odpowiednimi narzędziami.

Bardziej złożonych działań wymagają ósemki w żuchwie, ósemki nie do końca wyrznięte oraz te rosnące poziomo. Uzyskanie do nich dostępu obejmuje zwykle manipulacje na błonie śluzowej otaczającej ząb oraz na kości.

Zaufali nam