fbpx

Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta

Celem projektu realizowanego w Freshmedica, jest wdrożenie do oferty metody polegającej na pozyskaniu materiału własnego do przeszczepu kości z usuniętych u pacjenta zębów

Wartość projektu:  598 206,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 206 680,00 PLN

Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem nowej technologii w nawigacji implantologicznej

Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem nowoczesnej technologii w nawigacji implantologicznej. Wdrożenie przyjmie postać wykorzystania wyników projektu we własnej działalności gospodarczej i dotyczyć będzie co najmniej kilku obszarów/produktów/usług:
1. Świadczenie usługi implantologii w oparciu o nawigację implantologiczną z wykorzystaniem nowoczesnej technologii
2. Sprzedaż oprogramowania do implantologii
3. Usługi szkoleniowe z zakresu wszczepiania implantów z wykorzystaniem opracowanego rozwiązania.

Wartość projektu:  4 397 782,82 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 273 677, 68 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020